6 stycznia 2024 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego w Żydowie rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym o godzinie 11.30. Po Mszy Świętej Parafianie z Żydowa i Świerzna w uroczystym orszaku rozpoczynającym się od jeźdźców na koniach z agroturystyki pana Dariusza Chudzińskiego, w asyście OSP Żydowo, z flagami Mędrców ze Wschodu ruszyli do Zakątka Świętych Joachima i Anny.

Po przybyciu na miejsce mieszkańcy i opiekunowie DPS Żydowo przedstawili Jasełka, jako wprowadzenie do dalszego świętowania.

Przy smacznych potrawach przygotowanych przez lokalną społeczność, rozpoczęła się uroczysta biesiada, przeplatana wspólnym śpiewem kolęd i pastorałek.

Zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz spotkania z Nowonarodzonym przynoszącym na świat miłość Boga do każdego z nas 🌠

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia to dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu Parafia w Żydowie obchodzi Uroczystość Odpustową. Podobnie jak w ubiegłym roku, uroczyste świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz.17. Po niej w uroczystej procesji światła w asyście OSP Żydowo, Parafianie przeszli do Zakątka Świętych Joachima i Anny, gdzie w Lasku Bożego Miłosierdzia przy kapliczce Niepokalanej, Ks. Proboszcz ponowił Akt Oddania Matce Bożej zakończony złożeniem bukietu z białych róż.

Świętowanie przedłużyło się o wspólną wieczerzę odpustową w wiacie przy stole zastawionym wędlinami od Sołtysa Janusza Parszczyńskiego i Rady Sołeckiej, przy ciepłym barszczu z pomarańczą od Caritas przygotowanym przez p. Krysie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żydowie oraz ciastach upieczonych przez Parafian i wspólnym śpiewie.

11 listopada 2023 – Święto Odzyskania Niepodległości

Uroczystości 11 listopada rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Żydowie. To drugie takie spotkanie liczniejsze od pierwszego. Po Mszy Świętej, Parafianie z Żydowa i Świerzna udali się w asyście OSP w Żydowie w marszu niepodległości z flagami do Zakątka Świętych Joachima i Anny.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Roty . W imieniu Caritas głos zabrał jego Przewodniczący ks. Robert Gromek. W uroczystości pod przewodnictwem Caritas Parafialnej zaangażowało się Sołectwo Żydowo, OSP Żydowo, Koło Gospodyń Wiejskich w Żydowie, Parafianie, Dom Pomocy Społecznej w Żydowie oraz jego mieszkańcy z Dyrekcją i opiekunami.

Wprowadzeniem do uroczystości i wspólnej biesiady było odśpiewanie pieśni patriotycznych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żydowie. Wspólnemu świętowaniu towarzyszył śpiew pod przewodnictwem pana Jarosława Biedulskiego. Na uczestników spotkania czekała kawa, herbata, pyszne ciasta zrobione przez Parafian, pyszne rogale wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żydowie i Sołectwo oraz kiełbasa sponsorowana przez Caritas. Dekoracje wykonali państwo Sekuła. Piękne dekoracje kwiatowe kościoła i Zakątka wykonała pani Katarzyna Szocińska.  

15 października 2023 – XXIII Dzień Papieski pod hasłem „Święty Jan Paweł II Cywilizacja Życia

Po raz kolejny w naszej Parafii obchodziliśmy Dzień Papieski. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, po której tradycyjnie Caritas Parafialna rozprowadzała pyszne kremówki.

O godzinie 15.00 ponownie spotkaliśmy się przy figurze Niepokalanej w Lasku Bożego Miłosierdzia na wspólnej modlitwie w intencjach papieskich, którą poprowadził Ks. Robert Gromek.

Następnie udaliśmy się do Zakątka Świętych Joachima i Anny na spotkanie integracyjne.

Zespoł Parafialny Caritas w Żydowie

CARITAS PARAFIALNA

Na podstawie uchwały nr 1/2023 został wybrany skład Zarządu Caritas:

Przewodniczący – ks. Robert Gromek

Z-ca Przewodniczącego – Marika Minda

Sekretarz – Halina Starczewska
Skarbnik – Elżbieta Minda
CZŁONKOWIE:
Julian Galek

Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie został powołany na podstawie dekretu Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 16.02.2004 roku.

CPa jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji. CPa korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej swojej parafii. Obszarem jej działania jest teren parafii, w której została powołana.

Celem CPa jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

CPa, w ramach posiadanych środków i możliwości, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

Do zadań Caritas Parafii należy w szczególności:
1. Krzewienie i ożywianie miłości oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
2. Prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, ofiar klęsk żywiołowych, migrantów i uchodźców,
3. Pomoc społeczna,
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Działalność wymagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
12. Promocja i organizacja wolontariatu

Świętem patronalnym CPa jest Święto Miłosierdzia Bożego.

Uroczystość pożegnania Piety Skrzatuskiej Matki Miłości Zranionej i obchody Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych

4 lipca 2023 roku w parafialnym kościele w Żydowie odbyła się uroczystość pożegnania Piety Skrzatuskiej Matki Miłości Zranionej. Mszy świętej przewodniczył bp. Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej Zbigniew Zieliński a Eucharystię koncelebrowali ks. Wacław Grądalski, kustosz skrzatuskiego sanktuarium, oraz kapłani z dekanatu. Po liturgii łącząc peregrynację Piety oraz zbliżającym się Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych parafianie i goście spotkali się w pobliskim Zakątku św. Joachima i Anny aby uczcić święto seniorów. Oprócz przygotowanej obfitej biesiady i przygrywania do śpiewu i tańca na najstarszych gości czekały życzliwe słowa i czerwone róże. Fotorelacja H. Starczewska

W poniedziałek, 3 lipca 2023 roku z kościoła filialnego w Drzewianach dotarła do naszego parafialnego kościoła w Żydowie łaskami słynąca figura Piety Matki Skrzatuskiej. Na to wydarzenie wierni z parafii czekali wiele lat.
Uroczystości powitania figury rozpoczęły się o godz. 17.00 nabożeństwem pod przewodnictwem ks. Szymona. Kolejnym punktem programu było czuwanie indywidualne, różaniec oraz o godz. 21.00 apel jasnogórski. Wznowienie nastąpi we wtorek o godz. 9.00. Następnie o godzinie 16.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem Bp. Diecezji Zbigniewa Zielińskiego po której nastąpi pożegnanie Piety Skrzatuskiej. Fotorelacja H. Starczewska
Peregrynacja Piety Skrzatuskiej Pani
W niedzielę 2 lipca 2023r. rozpoczęliśmy w naszej parafii peregrynację Piety Skrzatuskiej Pani. W przygotowaniu do uroczystości pomaga nam ks. Jan Nowak z archidiecezji krakowskiej poprzez głoszenie kazań przez całą niedzielę.
O godzinie 16.30 nastąpiło przywitanie Piety Matki Miłości Zranionej na placu przed kościołem w Żydowie a następnie przewieźliśmy Matkę Bożą w uroczystym orszaku do kościoła w Drzewianach, gdzie została przywitana o godzinie 17.00 przez lokalną społeczność. Fotorelacja H. Starczewska

Bóg zapłać stolarzowi Panu Zbigniewowi za wykonanie części ławek i stołów pod wiatę w Zakątku św. Joachima i Anny oraz wszystkim osobom, którzy przyjęli inicjatywę ich pomalowania i zabezpieczenia przed niepożądanymi warunkami atmosferycznymi.

W sobotnie popołudnie zostały zakończone prace polegające na wyłożeniu polbruku pod wiatką w Zakątku św. Joachima i Anny. Pan Grzegorz Chudziński znalazł firmę, która wykonała i ułożyła polbruk. Za ogrom Jego ciężkiej pracy włożone w pomoc przy układaniu polbruku i za  szybką realizację zadania składamy serdeczne Bóg zapłać. Również serdeczne podziękowania w imieniu całej wspólnoty składamy Panu Jerzemu Landowskiemu – za zerwanie darniny pod polbruk, Panom Remigiuszowi Zalas i Zbigniewowi Ciężkowskiemu – za prace ziemne przy obrzeżach. Za ziemię do podsypania polbruku i materiał na ławki dziękujemy Panom Franciszkowi i Piotrowi Łobockim ze swoimi rodzinami. „Bóg zapłać” składamy tym rodzinom naszej parafii, które same ofiarowały swoje własne środki na ten cel ❤

Miesiąc maj miesiącem Maryi i my śpiewamy dla Ciebie nasza Matko.

MODLITWA W GODZINIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ORAZ WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE Z CARITAS PARAFII pw. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W ŻYDOWIE.

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym Caritas. W tym dniu 16 kwietnia 2023 roku członkowie Parafialnego Zespołu Caritas oraz parafianie w godzinie Miłosierdzia Bożego o 15.00 uczestniczyli we wspólnej modlitwie pod figurą Zbawiciela Jezusa Chrystusa w Lasku Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie w Zakątku św. Joachima i Anny w ramach integracji przy kawie, słodkościach, wspólnym ognisku oraz śpiewie z Panem Jarosławem Biedulskim świętowali ten bardzo ważny dzień, który został ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 2000 roku. Była to również dobra okazja do podziękowań dla wszystkich ofiarodawców, dobroczyńców oraz sponsorów. Cyt. ” Dziękujemy raz jeszcze Wam za wspólne dawane dobro, za tak liczne dowody Waszej życzliwości. Wyrażając ufność na dalszą współpracę w dziele miłosierdzia pragniemy życzyć, by Zmartwychwstały Jezus obdarzył Wasze i Nasze serca pokojem i radością, dał potrzebne zdrowie i błogosławił w życiu rodzinnym, prywatnym, i zawodowym. Miłą niespodziankę zespołowi Caritas zrobili Pani Irena Leś oraz Pan Jerzy Landowski. Obdarowali ich pięknymi różami oraz życzeniami. Było widać ich wzruszenie i miłe  zaskoczenie. Podziękowania zostały również skierowane do wszystkich, którzy zaangażowali się w upieczenie ciast oraz do Pani Krystyny Jakubczyk oraz Pani Janiny Smal za udzieloną osobistą pomoc w przygotowaniu biesiady.

NASZA GOLGOTA – DROGA KRZYŻOWA

W piątkowy wieczór 31 marca 2023 roku o godz. 19.00 rozpoczęliśmy nasza parafialną drogę krzyżową, która rozpoczęła się pod figurą św. Joachima i Anny. Po krótkiej modlitwie oraz udzielonym błogosławieństwie przez proboszcza ks. Roberta Gromka w asyście druhów Ochotniczej  Straży Pożarnej w Żydowie ruszyliśmy do Lasku Bożego Miłosierdzia. Na początku naszej grupy stanął krzyż, a za nim my , każdy ze swoim krzyżem, ze swoimi intencjami żeby powierzyć siebie i swoich bliskich Chrystusowi. W ciszy oraz w skupieniu zatrzymywaliśmy się w wyznaczonych miejscach. Kolejne stacje drogi krzyżowej , modlitwy i rozważania , które były poprowadzone przez członków Parafialnego Zespołu Caritas przybliżały nas do Boga. Podążając za kolejnymi stajami drogi, krzyż nieśli przedstawiciele różnych grup społecznych z naszej parafii tj: Caritas, Rada Parafialna, ministranci, Żywy Różaniec, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Świetlica Wiejska, Zespół Olszyna, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, pracownicy Elektrowni, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz parafianie. Po przejściu 11 stacji z daleka widać było wzniesiony ponad Lasek krzyż, Golgotę naszej drogi krzyżowej. Stojąc u jego stóp doświadczaliśmy niezwykłej atmosfery i wspólnej modlitwy. Kończąc na 14 stacji u podstaw krzyża zostały złożone przez nasz parafialny Caritas kwiaty.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Caritas Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie kontynuując powstałe dzieło poświęcone przez bp. Edwarda Dajczaka w lipcu w dniu seniora ubiegłego roku zorganizował wspólne kolędowanie parafii przenosząc dotychczasowe kolędowanie „ O niebiańskiego Anioła” ze świątyni do Zakątka św. Joachima i Anny. Wspólne kolędowanie rozpoczęło się uroczystym przejściem w Orszaku Trzech Króli do Zakątka św. Joachima i Anny. Prowadzili Mędrcy na koniach. W czasie Mszy świętej trzy dary ofiarne wodę, wino i chleb – owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, które staną się znakami obecności Boga pośród swego ludu – sakramentem Eucharystii, pokarmem w drodze na życie wieczne przynieśli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Żydowie jako Mędrcy ze Wschodu. Oprawę muzyczną podczas Mszy świętej zapewnił Zespół Caritas pod przewodnictwem Pana Jarosława Biedulskiego.

W Zakątku zgromadzili się parafianie oraz przyjezdni goście na wspólnym kolędowaniu oraz zimowym biesiadowaniu przy stole i ognisku. Kolędowanie rozpoczęło się łamaniem opłatkiem i wspólnymi życzeniami. Msza święta o godzinie 13.00 rozpoczęła uroczystość Objawienia Pańskiego, która zakończyła się w Zakątku o godzinie 16.00. W przygotowania święta zaangażowała się cała wspólnota parafialna, sołectwo, Dom Pomocy Społecznej w Żydowie, Koło Gospodyń Wiejskich, Świetlicy Wiejska i Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie. Bóg się rodzi moc truchleje Pan Niebiosów Obnażony!

HOŁD DLA MARYI W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
Hołd z białych kwiatów był w czwartek głównym wydarzeniem uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lasku Bożego Miłosierdzia i w Zakątku św. Joachima i Anny.
Po uroczystej mszy świętej zgromadzeni parafianie otoczeni światłem niosąc w ręku lampiony oraz pochodnie w procesji udali się do Lasku Bożego Miłosierdzia. Docierając na miejsce przed figurą Niepokalanej został złożony przez proboszcza ks. Roberta Gromka oraz przez członków Parafialnego Zespołu Caritas bukiet białych róż.
Hołd składania kwiatów została zapoczątkowana w 1938 r., kiedy ówczesny papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na placu Hiszpańskim akt oddania czci Matce Najświętszej. Odtąd co roku papież składał Matce Bożej wieniec z kwiatów.
Matko, która jesteś prawdziwą pomocą i obroną, obroń nas od złego ducha, nienawiści i pogardy. Od zarazy, epidemii światowej, głodu, ognia i wojny wybaw nas.
Dziękujemy wszystkim parafianom za wspólne śpiewanie pod wiatką Maryjnych pieśni oraz za wspólne przeżywanie naszego parafialnego święta jakim odpust.

Uśpiony oraz przykryty puchową śnieżną kołderką Zakątek św. Joachima i Anny oraz Lasek Bożego Miłosierdzia.

Niech Chrystus Król i Pan Wszechświata poprzez nasze serca i otwarte dłonie umacnia swój Kościół Niech Boża Opatrzność każdego z akcyjnej rodziny prowadzi i ma w swojej opiece. Dobrej niedzieli

Samo słowo DZIĘKUJĘ – nie wystarczy, by oddać to, co otrzymaliśmy od Państwa Ireny i Tadeusza Leś

Firma budowlana LEŚ dzisiaj zakupiła oraz przetransportowała do Zakątka św. Joachima i Anny oraz Lasku Bożego Miłosierdzia 120 m kostki brukowej oraz 70m krawężników. Materiał ten posłuży do wyłożenia na wiosnę min. podłoża w drewnianej wiatce. Dzięki otrzymanemu wsparciu kolejny etap naszych prac będzie ukończony.

Dziękujemy również Panu Jerzemu Landowskiemu za owocne rozmowy i pomoc w realizacji w/w przedsięwzięcia.

Jeszcze raz Bóg zapłać wszystkim, którzy wykazali oraz nadal wykazują swoją aktywność w powstawaniu naszego wspólnego dzieła.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

A tak świętujemy w Zakątku św. Joachima i Anny 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. ” Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, bądźmy  dumni, że jesteśmy Polakami”.

Zdjęcia zostały wykonane w obiektywie naszego przyjaciela Pana Aleksandra Andrzejewskiego.

Zawisła wiecha na dachu drewnianej wiaty. Dzięki dobremu sercu Pana Franciszka Łobockiego ofiarodawcy drewna oraz wykonawcy Pana Zbigniewa Statkiewicza prace przy budowie drewnianej biesiadnej wiaty w Zakątku św. Joachima i Anny postępują i dobiegają ku końcowi. Mamy nadzieje, iż nowopowstała wiata będzie już niedługo miejscem biesiadnych spotkań.

 

 

DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

” Wydadzą owoc nawet i w starości”. pod takim hasłem dnia 24 lipca 2022 roku z okazji II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych odbyła się Msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka w intencji seniorów, dobrodziejów oraz ofiarodawców, która została zorganizowana przez Caritas parafii w Żydowie. W święto seniorów został również poświęcony Zakątek św. Joachima i Anny z Lakiem Bożego Miłosierdzia.

” Można tu usiąść wsłuchać się w niebieskie radio ” Cisza”, włączyć program ” Przyroda” i posłuchać wiatru w liściach drzew klonu albo 20 symfonii ptaków na cześć naszego Stwórcy i Pana. Przy takiej muzyce zagłębić się w tajemnicę Różańca, rozważać Mękę Pańską i uświadamiać sobie wielką miłość Boga do człowieka przy sercu Jezusa”. – w taki sposób ks. Robert Gromek zaprosił wszystkich do odwiedzania powstałego dzieła.