CARITAS PARAFIALNA

Zespoł Parafialny Caritas w Żydowie

W związku ze zmianą na urzędzie proboszcza naszej parafii dnia 12.01.2020 roku na podstawie uchwały nr 1/2020 został zmieniony skład Zarządu Caritas:

Przewodniczący – ks. Robert Gromek
Prezes – Damian Krysiak
Skarbnik – Elżbieta Minda
Sekretarz – Krystyna Olszowy
CZŁONKOWIE:
Halina Starczewska
Marika Minda
Julian Galek

Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie został powołany na podstawie dekretu Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 16.02.2004 roku.

CPa jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji. CPa korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej swojej parafii. Obszarem jej działania jest teren parafii, w której została powołana.

Celem CPa jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

CPa, w ramach posiadanych środków i możliwości, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

Do zadań Caritas Parafii należy w szczególności:
1. Krzewienie i ożywianie miłości oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
2. Prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, ofiar klęsk żywiołowych, migrantów i uchodźców,
3. Pomoc społeczna,
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Działalność wymagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
12. Promocja i organizacja wolontariatu

Świętem patronalnym CPa jest Święto Miłosierdzia Bożego.

Mamy kolejny plan…. Przygotowujemy się do następnego etapu aranżacji naszego Lasku w Zakątku św. Joachima i Anny. Dzisiaj w jesienne popołudnie zostały przetransportowane kamienie, które pozyskane zostały przez Caritas od Nadleśnictwa Polanów oraz Pani Ireny Łopata a posłużą do planowanej drogi krzyżowej. Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Todysowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Polanów  oraz Pani Irenie za zaangażowanie się i doświadczoną pomoc na rzecz budowy naszego pięknego miejsca. Słowa wdzięczności kierujemy także do naszej rady parafialnej za dostarczoną ziemie, która wiosną zostanie wykorzystana do wyrównania terenu oraz do nasadzeń ozdobnych roślin. Dzięki ludziom dobrej woli oraz wielkiego serca wierzymy , że podołamy przedsięwzięciu którego się podjęliśmy oraz wierzymy , że tworzone miejsce będzie służyć całej wspólnocie

249624746_1936738436514400_2030605248512846668_n

Drodzy przyjaciele, parafianie  i dobrodzieje

Dzięki Wam ofiarodawcom oraz zaangażowaniu wielu innych osób  udało się zakupić oraz zamontować dzisiaj dzięki męskiej ekipie część ogrodzenia w Lasku Miłosierdzia Bożego. Chcemy żebyście wiedzieli o każdych podjętych przez nas krokach przy powstającym naszym wspólnym dziele, które czynione jest na Chwałę Bożą oraz na rzecz lokalnej społeczności.

Raz jeszcze dziękujemy każdemu z osobna za wszelką okazałą pomoc oraz za wciąż doświadczane dobro .

Proboszcz, Caritas Parafii w Żydowie

20211016_154933

Akcja „Zapałka nie ogrzeje” rozpoczęła się już 11 października i potrwa do 15 listopada.

W tym czasie członkowie naszego Parafialnego Zespołu Caritas w Żydowie, będą kwestować na terenie naszej parafii. Każdy darczyńca, który wrzuci do puszki z logo Caritas nawet najmniejszy datek w podziękowaniu otrzyma specjalnie wyprodukowane na tę akcję pudełko zapałek.

Zebrane w ten sposób fundusze trafią do konkretnej rodziny potrzebującej na zakup opału na zimę w naszej parafii.

20191019_164329

Małymi kroczkami do przodu. …Dzisiejszego dnia po raz kolejny dostrzegliśmy Miłosierdzie Boże. Prace porządkowe w Lasku Miłosierdzia Bożego w Zakątku Świętych Joachima i Anny nadal trwają . W imieniu proboszcza ks. Roberta Gromka oraz członków Parafialnego Zespołu Caritas parafii w Żydowie, dziękujemy wszystkim za dzisiejszą wytrwałość, wspólną pracę oraz miłe i owocne popołudnie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana Tomka Sobko , który swoim ciągnikiem wykonuje prace związane z nawożeniem ziemi oraz równaniem terenu. Bo wszyscy razem tworzymy nasze wspólne dzieło.

received_408028527484315

Tradycją w naszym kościele stało się już, że członkowie Parafialnego Zespołu Caritas pod przewodnictwem Pana Jarosława Biedulskiego zaśpiewali  dzisiaj podczas niedzielnej liturgii min. Barkę ulubioną pieśń oazową Ojca Świętego z okazji XXI Dnia Papieskiego, któremu przyświeca tegoroczne hasło ” Nie lękajcie się „. Były to jedne z pierwszych słów z którymi wyszedł do ludzi 22 października 1978 roku Jan Paweł II. A po mszy świętej……oczywiście nie mogło obyć się bez pysznych kremówek  . Całej wspólnocie , dziękujemy za piękne świadectwo wspólnej modlitwy oraz włączenia się do zespołowego śpiewu. Bóg zapłać dla Pani Katarzyny Szocińskiej za piękną kompozycję kwiatową  w której nie zabrakło różańca o którym często mówił św. Jan Paweł II – ” Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”.

20211009_134419

Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie dnia 22 sierpnia 2021roku zorganizował spotkanie z seniorami promujące sąsiedzkie usługi opiekuńcze pod hasłem : ” Starsi i Młodsi Razem Nadzieją Kościoła”. Podczas spotkania zainicjonowanego przez ks. Roberta Gromka proboszcza parafii w Żydowie powstał pomysł powstania przy plebanii „Zakątku świętych Joachima i Anny z Laskiem Miłosierdzia Bożego „, pod patronatem Caritas naszej parafii. Jest ono odpowiedzią na apel papieża Franciszka o ustanowieniu Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, które obchodzone jest w całym Kościele co roku w czwartą niedzielę lipca, blisko właśnie uroczystości świętego Joachima i Anny, dziadków Jezusa. Niech będzie to miejsce rodzinnych spotkań oraz wielopokoleniowych spotkań. Pierwsze prace rozpoczęte . Wszystkim za dzisiejsze przybycie serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne etapy tworzenia naszego parafialnego projektu.

20211009_095203

CARITAS Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie wsłuchując się w głos papieża Franciszka dnia 22 sierpnia 2021 roku zorganizował letnią biesiadę z seniorami. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13.oo mszą świętą w kościele w Żydowie pod hasłem ” Starsi i Młodsi -Razem – Nadzieją Kościoła. Po uroczystej eucharystii wszyscy seniorzy udali się na plac przy plebanii. Na początku spotkania proboszcz ks. Robert Gromek udzielił Bożego błogosławieństwa  a następnie Pan Damian Krysiak prezes Caritas serdecznie powitał wszystkich uczestników oraz złożył seniorom życzenia. W dowód szacunku do osób starszych i seniorów członkowie Parafialnego Zespołu Caritas wręczyli seniorom drobny słodki podarunek w postaci serduszka . W tym dniu była również okazja pokłonić się pewnej pięknej 50 letniej historii . Wśród uczestników spotkania był 78 letni senior, parafianin Parafii w Żydowie z kościoła filialnego w Drzewianach, który obchodził 50 lecie posługi kościelnego oraz dzwonnika. Z tej okazji złożono Panu Józefowi podziękowanie za trud włożonej pracy oraz za każde chwile spędzone w świątyni. Po uroczystej części spotkania integracyjnego seniorzy zostali zapoznani z ofertą promującą sąsiedzkie usługi opiekuńcze realizowane przez Caritas Diecezji Koszalinsko – Kołobrzeskiej w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Każdy uczestnik otrzymał ulotkę w/w przedsięwzięcia oraz książkę o dobrym żywieniu dzieci z komiksami, które zapewne będą chętnie czytanie przez dziadków dla swoich wnuków. Kolejnym punktem spotkania była wspólna wypita kawa, wspólnie zjedzony posiłek. Nie obyło się także bez wspólnych sportowych oraz muzycznych zabaw, ciekawych i pięknych rozmów. Letnia biesiada z seniorami przebiegała w miłej i rodzinnej atmosferze.

20210821_132542