Zespoł Parafialny Caritas w Żydowie

CARITAS PARAFIALNA

Na podstawie uchwały nr 1/2023 został wybrany skład Zarządu Caritas:

Przewodniczący – ks. Robert Gromek
Prezes – Damian Krysiak
Skarbnik – Elżbieta Minda
Sekretarz – Krystyna Olszowy
CZŁONKOWIE:
Halina Starczewska
Marika Minda
Julian Galek

Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie został powołany na podstawie dekretu Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 16.02.2004 roku.

CPa jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji. CPa korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej swojej parafii. Obszarem jej działania jest teren parafii, w której została powołana.

Celem CPa jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

CPa, w ramach posiadanych środków i możliwości, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

Do zadań Caritas Parafii należy w szczególności:
1. Krzewienie i ożywianie miłości oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
2. Prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, ofiar klęsk żywiołowych, migrantów i uchodźców,
3. Pomoc społeczna,
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Działalność wymagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
12. Promocja i organizacja wolontariatu

Świętem patronalnym CPa jest Święto Miłosierdzia Bożego.

MODLITWA W GODZINIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ORAZ WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE Z CARITAS PARAFII pw. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W ŻYDOWIE.

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym Caritas. W tym dniu 16 kwietnia 2023 roku członkowie Parafialnego Zespołu Caritas oraz parafianie w godzinie Miłosierdzia Bożego o 15.00 uczestniczyli we wspólnej modlitwie pod figurą Zbawiciela Jezusa Chrystusa w Lasku Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie w Zakątku św. Joachima i Anny w ramach integracji przy kawie, słodkościach, wspólnym ognisku oraz śpiewie z Panem Jarosławem Biedulskim świętowali ten bardzo ważny dzień, który został ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 2000 roku. Była to również dobra okazja do podziękowań dla wszystkich ofiarodawców, dobroczyńców oraz sponsorów. Cyt. ” Dziękujemy raz jeszcze Wam za wspólne dawane dobro, za tak liczne dowody Waszej życzliwości. Wyrażając ufność na dalszą współpracę w dziele miłosierdzia pragniemy życzyć, by Zmartwychwstały Jezus obdarzył Wasze i Nasze serca pokojem i radością, dał potrzebne zdrowie i błogosławił w życiu rodzinnym, prywatnym, i zawodowym. Miłą niespodziankę zespołowi Caritas zrobili Pani Irena Leś oraz Pan Jerzy Landowski. Obdarowali ich pięknymi różami oraz życzeniami. Było widać ich wzruszenie i miłe  zaskoczenie. Podziękowania zostały również skierowane do wszystkich, którzy zaangażowali się w upieczenie ciast oraz do Pani Krystyny Jakubczyk oraz Pani Janiny Smal za udzieloną osobistą pomoc w przygotowaniu biesiady.

NASZA GOLGOTA – DROGA KRZYŻOWA

W piątkowy wieczór 31 marca 2023 roku o godz. 19.00 rozpoczęliśmy nasza parafialną drogę krzyżową, która rozpoczęła się pod figurą św. Joachima i Anny. Po krótkiej modlitwie oraz udzielonym błogosławieństwie przez proboszcza ks. Roberta Gromka w asyście druhów Ochotniczej  Straży Pożarnej w Żydowie ruszyliśmy do Lasku Bożego Miłosierdzia. Na początku naszej grupy stanął krzyż, a za nim my , każdy ze swoim krzyżem, ze swoimi intencjami żeby powierzyć siebie i swoich bliskich Chrystusowi. W ciszy oraz w skupieniu zatrzymywaliśmy się w wyznaczonych miejscach. Kolejne stacje drogi krzyżowej , modlitwy i rozważania , które były poprowadzone przez członków Parafialnego Zespołu Caritas przybliżały nas do Boga. Podążając za kolejnymi stajami drogi, krzyż nieśli przedstawiciele różnych grup społecznych z naszej parafii tj: Caritas, Rada Parafialna, ministranci, Żywy Różaniec, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Świetlica Wiejska, Zespół Olszyna, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, pracownicy Elektrowni, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz parafianie. Po przejściu 11 stacji z daleka widać było wzniesiony ponad Lasek krzyż, Golgotę naszej drogi krzyżowej. Stojąc u jego stóp doświadczaliśmy niezwykłej atmosfery i wspólnej modlitwy. Kończąc na 14 stacji u podstaw krzyża zostały złożone przez nasz parafialny Caritas kwiaty.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Caritas Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie kontynuując powstałe dzieło poświęcone przez bp. Edwarda Dajczaka w lipcu w dniu seniora ubiegłego roku zorganizował wspólne kolędowanie parafii przenosząc dotychczasowe kolędowanie „ O niebiańskiego Anioła” ze świątyni do Zakątka św. Joachima i Anny. Wspólne kolędowanie rozpoczęło się uroczystym przejściem w Orszaku Trzech Króli do Zakątka św. Joachima i Anny. Prowadzili Mędrcy na koniach. W czasie Mszy świętej trzy dary ofiarne wodę, wino i chleb – owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, które staną się znakami obecności Boga pośród swego ludu – sakramentem Eucharystii, pokarmem w drodze na życie wieczne przynieśli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Żydowie jako Mędrcy ze Wschodu. Oprawę muzyczną podczas Mszy świętej zapewnił Zespół Caritas pod przewodnictwem Pana Jarosława Biedulskiego.

W Zakątku zgromadzili się parafianie oraz przyjezdni goście na wspólnym kolędowaniu oraz zimowym biesiadowaniu przy stole i ognisku. Kolędowanie rozpoczęło się łamaniem opłatkiem i wspólnymi życzeniami. Msza święta o godzinie 13.00 rozpoczęła uroczystość Objawienia Pańskiego, która zakończyła się w Zakątku o godzinie 16.00. W przygotowania święta zaangażowała się cała wspólnota parafialna, sołectwo, Dom Pomocy Społecznej w Żydowie, Koło Gospodyń Wiejskich, Świetlicy Wiejska i Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie. Bóg się rodzi moc truchleje Pan Niebiosów Obnażony!

HOŁD DLA MARYI W UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
Hołd z białych kwiatów był w czwartek głównym wydarzeniem uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lasku Bożego Miłosierdzia i w Zakątku św. Joachima i Anny.
Po uroczystej mszy świętej zgromadzeni parafianie otoczeni światłem niosąc w ręku lampiony oraz pochodnie w procesji udali się do Lasku Bożego Miłosierdzia. Docierając na miejsce przed figurą Niepokalanej został złożony przez proboszcza ks. Roberta Gromka oraz przez członków Parafialnego Zespołu Caritas bukiet białych róż.
Hołd składania kwiatów została zapoczątkowana w 1938 r., kiedy ówczesny papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na placu Hiszpańskim akt oddania czci Matce Najświętszej. Odtąd co roku papież składał Matce Bożej wieniec z kwiatów.
Matko, która jesteś prawdziwą pomocą i obroną, obroń nas od złego ducha, nienawiści i pogardy. Od zarazy, epidemii światowej, głodu, ognia i wojny wybaw nas.
Dziękujemy wszystkim parafianom za wspólne śpiewanie pod wiatką Maryjnych pieśni oraz za wspólne przeżywanie naszego parafialnego święta jakim odpust.

Uśpiony oraz przykryty puchową śnieżną kołderką Zakątek św. Joachima i Anny oraz Lasek Bożego Miłosierdzia.

Niech Chrystus Król i Pan Wszechświata poprzez nasze serca i otwarte dłonie umacnia swój Kościół Niech Boża Opatrzność każdego z akcyjnej rodziny prowadzi i ma w swojej opiece. Dobrej niedzieli

Samo słowo DZIĘKUJĘ – nie wystarczy, by oddać to, co otrzymaliśmy od Państwa Ireny i Tadeusza Leś

Firma budowlana LEŚ dzisiaj zakupiła oraz przetransportowała do Zakątka św. Joachima i Anny oraz Lasku Bożego Miłosierdzia 120 m kostki brukowej oraz 70m krawężników. Materiał ten posłuży do wyłożenia na wiosnę min. podłoża w drewnianej wiatce. Dzięki otrzymanemu wsparciu kolejny etap naszych prac będzie ukończony.

Dziękujemy również Panu Jerzemu Landowskiemu za owocne rozmowy i pomoc w realizacji w/w przedsięwzięcia.

Jeszcze raz Bóg zapłać wszystkim, którzy wykazali oraz nadal wykazują swoją aktywność w powstawaniu naszego wspólnego dzieła.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

A tak świętujemy w Zakątku św. Joachima i Anny 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. ” Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, bądźmy  dumni, że jesteśmy Polakami”.

Zdjęcia zostały wykonane w obiektywie naszego przyjaciela Pana Aleksandra Andrzejewskiego.

Zawisła wiecha na dachu drewnianej wiaty. Dzięki dobremu sercu Pana Franciszka Łobockiego ofiarodawcy drewna oraz wykonawcy Pana Zbigniewa Statkiewicza prace przy budowie drewnianej biesiadnej wiaty w Zakątku św. Joachima i Anny postępują i dobiegają ku końcowi. Mamy nadzieje, iż nowopowstała wiata będzie już niedługo miejscem biesiadnych spotkań.

 

 

DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

” Wydadzą owoc nawet i w starości”. pod takim hasłem dnia 24 lipca 2022 roku z okazji II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych odbyła się Msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka w intencji seniorów, dobrodziejów oraz ofiarodawców, która została zorganizowana przez Caritas parafii w Żydowie. W święto seniorów został również poświęcony Zakątek św. Joachima i Anny z Lakiem Bożego Miłosierdzia.

” Można tu usiąść wsłuchać się w niebieskie radio ” Cisza”, włączyć program ” Przyroda” i posłuchać wiatru w liściach drzew klonu albo 20 symfonii ptaków na cześć naszego Stwórcy i Pana. Przy takiej muzyce zagłębić się w tajemnicę Różańca, rozważać Mękę Pańską i uświadamiać sobie wielką miłość Boga do człowieka przy sercu Jezusa”. – w taki sposób ks. Robert Gromek zaprosił wszystkich do odwiedzania powstałego dzieła.

Pan Wieczernik przygotował………………………….

…………………. dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
Dzięki min. ofiarności Pana Daniela Bubienia w Lasku Bożego Miłosierdzia został dzisiaj zamontowany stół ofiarny. To miejsce na którym przychodzi Syn Boży w czasie przeistoczenia podczas Mszy świętej. Ołtarz jest jak stół rodzinny, gromadzi razem nas wszystkich, którego rolą jest budzenie pokoju, zgody, harmonii, dawanie radości ze spotkania. Rozsyła nas duchowo nakarmionych, zjednoczonych i wzmocnionych do naszych życiowych zadań dnia codziennego.
Za tydzień dnia 24.07.2022 roku o godz. 13.00 podczas polowej Mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Edwarda Dajczaka z okazji II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, Zakątek św. Joachima i Anny oraz Lasek Bożego Miłosierdzia zostanie uroczyście poświęcony. Serdecznie ZAPRASZAMY do owocnego udziału w Eucharystii oraz do wspólnego stołu na słodki poczęstunek .

Z małych rzeczy wykonywanych wielkim sercem powstaje piękne miejsce przybliżające człowieka do Pana Boga.

„Wszystko możliwe jest dla tego kto wierzy”( Mk9,23).

I udało się.  Figurka św. Joachima i Anny dnia 24 czerwca 2022 roku została wzniesiona, wita i czeka na pielgrzymów do powstającego  Lasku Bożego Miłosierdzia.

św. Joachim – patron małżonków, stolarzy, garbarzy i handlarzy,

św. Anna – patronka małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.

Na chwałę Bożą, i Jego łaskę w Lasku Bożego Miłosierdzia stanęła figurka anioła. Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Dlatego – ” Niech Twój dobry Anioł Stróż zawsze dogląda Ciebie i będzie Twoim przewodnikiem na trudnej ścieżce Twego życia. Niech zawsze utrzymuje Cię w chwale Jezusa i w swych dłoniach. Niech ochrania Cię pod swymi skrzydłami od wszelkich oszustw tego świata i jego zła”.

cyt. św. Ojca Pio

I stało się…. Na uroczystość Najświętszej  Maryi Panny królowej Polski w Lasku Bożego Miłosierdzia stanęła pierwsza figurka z postacią Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia.

Matko, Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcamy ciało i duszę, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy.

Spraw wiec, Wspomożycielko wiernych, by nasze rodziny, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim . Amen

Autorem słów tej modlitwy jest Prymas Tysiąclecia – ksiądz Stefan Wyszyński.

Po rocznym oczekiwaniu, na wzniesieniu w Lasku Bożego Miłosierdzia, na czwartą Niedzielę Zmartwychwstania  Pańskiego stanęła wykonana z cementowego odlewu postać ZBAWICIELA, który z szeroko otwartymi ramionami zaprasza wszystkich, abyśmy w Jego Najświętszym Sercu odnaleźli siłę i pokrzepienie.

Bo „Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza, jest nieustannie otwarte dla ludzi. Wystarczy tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość i wierność na Jego wierność. Z Bożego serca tego źródła życia i świętości, czerpiemy nieprzerwanie siłę do budowania w nas samych i w świecie cywilizacji prawdy i miłości”.

cyt. Jan Paweł II

Rozpoczęte zostały prace postawienia ogrodzenia oraz prace porządkowe w Zakątku św. Joachima i Anny  oraz w Lasku Bożego Miłosierdzia. Wszystkim zaangażowanym oraz wspierającym nas przesyłamy caritasowskie serduszko.

Mamy kolejny plan…. Przygotowujemy się do następnego etapu aranżacji naszego Lasku w Zakątku św. Joachima i Anny. Dzisiaj w jesienne popołudnie zostały przetransportowane kamienie, które pozyskane zostały przez Caritas od Nadleśnictwa Polanów oraz Pani Ireny Łopata a posłużą do planowanej drogi krzyżowej. Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Todysowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Polanów  oraz Pani Irenie za zaangażowanie się i doświadczoną pomoc na rzecz budowy naszego pięknego miejsca. Słowa wdzięczności kierujemy także do naszej rady parafialnej za dostarczoną ziemie, która wiosną zostanie wykorzystana do wyrównania terenu oraz do nasadzeń ozdobnych roślin. Dzięki ludziom dobrej woli oraz wielkiego serca wierzymy , że podołamy przedsięwzięciu którego się podjęliśmy oraz wierzymy , że tworzone miejsce będzie służyć całej wspólnocie