I Niedziela WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Ogłoszenia Duszpasterskie 12.04.2020 r.

1. W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, Ks. Biskup Diecezji przekazuje wskazania odnośnie sprawowania czynności liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że ten dramatyczny apel „zostań w domu” nie może mieć wyjątków.

2. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego „Oto obchodzimy uroczystość Paschy, jednakże tak żyć powinniśmy, abyśmy sobie zasłużyli na uroczystości wieczne. Wszystkie obchodzone tu uroczystości przemijają. Starajcie się, biorąc w nich udział, abyście od wiecznej uroczystości nie zostali odłączeni” (św. Grzegorz Wielki). Niech te święta umocnią naszą wiarę pomimo trudności zewnętrznych, epidemii w Zmartwychwstałego. „Biegnijmy naprzeciw Zmartwychwstałemu, a nawet uprzedźmy Go, zanim uda się do Galilei. Chcemy szybciej ujrzeć Jego święte oblicze, bo jesteśmy «adwentowi», tęsknimy za ponownym spotkaniem z Nim w chwale”

3. W związku z wprowadzeniem zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” i decyzji Bp. Diecezji podtrzymane zostały dotychczasowe zasady funkcjonowania wspólnoty Kościoła do nowych zmian.
Przypomnę:
– Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania.
– Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach z księżmi naszej diecezji Ks. Bp. zarządził, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego
będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.
– Inne informacje umieszczone są we wcześniejszych ogłoszeniach parafialnych.

4. DO SAKRAMENTY POKUTY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO WCZEŚNIEJSZYM INDYWIDUALNYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM Z KSIĘDZEM. OSOBY CHĘTNE DO PRZYJECIA KOMUNI ŚW. OD WTORKU DO ŚRODY PROSZONĘ SĄ TEŻ O ZGŁOSZENIE SIĘ WCZEŚNIEJSZE – TELEFONICZNE – DO KSIĘDZA.

5. W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA Msze św. odprawiane są tylko w kościele parafialnym w Żydowie – BEZ UDZIAŁU WIERNYCH i PROCESJI REZUREKCYJNEJ
– o godzinie: 8.30 (intencja Żydowa); 10.00 (intencja Gołogóra); 11.30 (intencja Drzewiany).
– W II dzień świąt: 8.30 (int. Chocimino); 10.00 (int. Żydowo); 11.30 (int. Gołogóra)
W przyszłą niedzielę – Miłosierdzia Bożego o:
8.30 – intencja z Chocimina
10.00 – intencja z Żydowa
11.30 -– intencja z Drzewian

6. Od wtorku do piątku Msza św. w kościele parafialnym bez udziału wiernych o 16.00 w intencjach zamówionych, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu i
błogosławieństwem oraz nowenną do Miłosierdzia Bożego. Łączmy się duchowo z tymi wydarzeniami liturgicznymi naszej parafii.
Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia, Wszystkim w codziennych obowiązkach Bóg, niech hojnie błogosławi, a nasi patronowie i Matka Boża Niepokalanie Poczęta wypraszają potrzebne łaski. Życzę błogosławionego przeżycia w łączności ze Wspólnotą Kościoła tego wielkiego świętowania wydarzenia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a tak różnego od tradycyjnych trwających już przeszło 2000 lat Szczytu Liturgii Chrześcijańskiej w tym roku tak odmiennej, módlmy się o jak najszybszą możliwość uczestniczenia fizycznego we wspomnieniu wydarzeń paschalnych uobecnianych w każdej niedzielnej Eucharystii. Szczęść Boże w świętowaniu i pracy.

Ks. Robert Gromek – proboszcz.