II niedziela ADWENTU – Ogłoszenia Duszpasterskie 06.12.2020 r.

Wskazania obowiązujące od 17 i 19 października br., aż do odwołania.

1) EUCHARYSTIA

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. – wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku;
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
 •  osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
 • osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Tych zaś, którzy mogą uczestniczyć we Mszach św. odprawianych w kościołach czy kaplicach, proszę o gorliwą modlitwę za całą wspólnotę Kościoła, a szczególnie za tych, którzy we Mszach św. uczestniczyć nie mogą.

UCZESTNICTWO WIERNYCH W SPRAWOWANYCH LITURGIACH I INNYCH DZIAŁANIACH DUSZPASTERSKICH
A. Strefa czerwona: w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 15m 2 . Dlatego w naszym kościele i Drzewianach może podczas liturgii brać udział 18 (5 na chórze) osoby w miejscach wyznaczonych
WRACAMY DO ZAPISÓW NA MSZE ŚW. NIEDZIELNĄ i sobotnią U PANA GRZEGORZA CHUDZIŃSKIEGO

PODCZAS OBOSTRZEŃ ZMIENIAY ODPRAWIANIE MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH: ze względu na możliwość udziału we Mszy św. 4 osób w miejscowościach CHOCIMINO I GOŁOGÓRA – MSZE ŚW. PRZENIESIONE DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
– 8.30 – W ŻYDOWIE intencja Chocimina
-10.00 – W ŻYDOWIE intencja Żydowa
-1 1.30 – W ŻYDOWIE intencja Gołogóry
13.00 – w DRZEWIANACH intencja z Drzewian

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA W KOŚCIELE.
Inne informacje umieszczone są we wcześniejszych ogłoszeniach parafialnych.

2) SAKRAMENT POKUTY

– spowiedź przed Mszą św. w ciągu tygodnia w maseczkach w ZAKRYSTII – pół godziny przed Mszą św.
oprócz niedzieli. Tak jak to było przy I turze pandemii.

 1. W tym tygodniu liturgicznym: PONIEDZIAŁEK – wsp. Św. Ambrożego bp., D.K. / WTOREK: ODPUST W NASZEJ PARAFII UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P. – Msza św. odpustowa o godzinie 16.00 z sakramentem Bierzmowania
 2. Dziś II Niedziela ADWENTU –przygotowujemy się na przyjście Pana na końcu czasów – PARUZJA i drugi wymiar adwentu to przygotowanie do przeżycia świąt Bożego Narodzenia – I przyjścia Boga między swój lud. Nabożeństwo adwentowe – RORATY – Msza św. o M. Bożej w czasie Adwentu, ze względu na sakrament bierzmowania w tym tygodniu tylko w SOBOTĘ o 7.30
 3. Codziennie od wtorku przed Mszą św. zapraszam na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wspólny różaniec 30’ przed Mszą św.
 4. OD WTORKU DO PIĄTKU MSZA ŚW. O GODZ.: 16.00, (ze względu na sakrament bierzmowania pozostaje jeszcze ta godzina) 15.30 – różaniec, w sobotę Msza św. o 7.30, nie będzie Mszy św. wieczornej. W niedziele według porządku w EPIDEMII: 8.30 – w Żydowie int. Chocimina / 10.00 – ŻYDOWO / 11.30 w Żydowie intencja– GOŁOGÓRA / 13.00 – DRZEWIANY.
 5. We wtorek nasza parafia przeżywa uroczystość odpustową ze względu na epidemie będzie ona miała skromniejszy wymiar niż zawsze, po Mszy św. nabożeństwo do M.B. Niepokalanie Poczętej.
 6. W tym tygodniu kontynuujemy udzielanie SAKRAMENTU BIERZMOWANIA naszej młodzieży; dlatego osoby chętne do uczestnictwa we Mszy św. w ciągu tygodnia od WTORKU DO PIĄTKU proszone są o zgłaszanie, zapisanie się do Pani Haliny Starczewskiej.
 7. W zakrystii po Mszy św. do nabycia są świece WIGLILIJNE DZIEŁO POMOCY, rozprowadzane przez parafialny CARITAS. Można również w zakrystii od dzisiaj nabywać OPŁATKI WIGILIJNE.
 8. W TYM tygodniu II czwartek, miesiąca po Mszy św. spotkanie Zespołu Synodalnego.
 9. Dziś po Mszy św. zbiórka do puszek na „Fundusz pomocy Kościołowi na Wschodzie.”
 10.  Jako wspólnota parafii dziękujemy za posprzątanie naszej świątyni i przygotowanie jej do niedzielnej liturgii. W tym tygodniu do sprzątania kościoła w maseczkach zapraszamy pp. Klimas Aneta i Klimas Milena
 11.  Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia, Wszystkim w codziennych obowiązkach Bóg, niech hojnie błogosławi, a nasi patronowie i Matka Boża Niepokalanie Poczęta wypraszają potrzebne łaski.

Ks. Robert Gromek – proboszcz.