II Niedziela WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA – Ogłoszenia Duszpasterskie 19.04.2020 r.

1. „Pomimo tego, że współcześni wierzący nie widzieli Pana na własne oczy, trwają w komunii wiary dzięki przekazowi poprzednich pokoleń, dzięki uświęcającej mocy liturgii, w której Chrystus działa także dziś, przekazując potrzebne łaski” (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 s. 74). Jedna z łask o której na początku 20 wieku przypomina człowiekowi Bóg przez osobę Jezusa Chrystusa to Jego wielki przymiot jakim jest Boże Miłosierdzie. Dziś niedziela Bożego Miłosierdzia gdzie na serce Jezusa otwarte na krzyżu wpatrujemy się widząc w nim wielką miłość Boga do nas. Miłość nie w teorii ale w czynie: „TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ , ABY KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY, NIE ZGINĄŁ, ALE MIAŁ ŻYCIE WIECZNE”;  J 3, 16. Bóg uratował pogrążonych w grzechu ludzi, oddając za nich życie na krzyżu! I to wszystko z miłości! To dzisiejsze święto przypomina nam: Bóg mnie kocha, taką grzeszną nędzę… I co mogę powiedzieć? Odpowiedzią może być tylko moja czynna miłość do Boga i innych ludzi.

2. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego swoje święto obchodzi Caritas – wszystkim naszym wolontariuszom Caritas życzymy wielu łask od Boga i ludzi, siły w tej trudnej posłudze czynnej miłości. Dziś o 15.00 w kościele nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – jeszcze bez udziału wiernych.

3. Od jutra tj. 20.04.2020 r. wchodzą nowe rozporządzenia władz państwowych dotyczących epidemii coronawirusa. Ks. Bp. Diecezji podał nowe wytyczne:
– W związku z wprowadzeniem zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” i decyzji Bp. Diecezji podtrzymane zostały dotychczasowe zasady funkcjonowania wspólnoty Kościoła do nowych zmian.
– Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach, które umożliwią w jakimś stopniu uczestniczenie wiernych w kulcie religijnym. Przypominamy, że w kościołach i kaplicach muszą zostać zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim wiernym którzy przestrzegają norm i rygorów bezpieczeństwa oraz są solidarni we wspieraniu duchowym i materialnym wspólnoty, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Niniejsze zalecenia mają pomóc w znalezieniu się w nowej rzeczywistości duszpasterskiej.
Poniższe wskazania obowiązują od poniedziałku po Niedzieli Miłosierdzia 20 kwietnia br., aż do odwołania.

1) EUCHARYSTIA

– Przypominam, że w dalszym ciągu aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Serdecznie zachęcamy wiernych do duchowej łączności z Mszami św. i nabożeństwami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.
– Po wyliczeniu powierzchni naszej świątyni (wskazania prawne: 1 osoba na 15 m 2 , odstęp miedzy osobami 2m. Przelicznik ten nie dotyczy tylko i wyłącznie księży, a zatem przy tych obliczeniach należy uwzględnić również wszystkich posługujących PODCZAS LITURGII WEWNĄTRZ NASZEJ ŚWIĄTYNI MOŻE BRAĆ UDZIAŁ 13 OSÓB: 10 w ławkach – miejscach oznaczonych i 3 na balkonie – miejsca oznaczone. Podczas nabożeństw jesteśmy w maseczkach ochronnych, lub częściach garderoby osłaniających nos i usta, oprócz księdza, który sprawuje
nabożeństwo.
– Inne informacje umieszczone są we wcześniejszych ogłoszeniach parafialnych.

2) DO SAKRAMENTY POKUTY

MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO WCZEŚNIEJSZYM INDYWIDUALNYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM Z KSIĘDZEM. OSOBY CHĘTNE DO PRZYJECIA KOMUNI ŚW. POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ PROSZONĘ SĄ TEŻ O ZGŁOSZENIE SIĘ WCZEŚNIEJSZE – TELEFONICZNE – DO KSIĘDZA.

4. DZIŚ W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA Msze św. odprawiane są tylko w kościele parafialnym w Żydowie – BEZ UDZIAŁU WIERNYCH
– o godzinie: 8.30 – intencja z Chocimina 10.00 – intencja z Żydowa 11.30 -– intencja z Drzewian
– W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ Z UDZIAŁEM 13 WIERNYCH NA MSZY tylko w kościele parafialnym: 8.30 (int. Żydowa); 10.00 (int. Gołogóra); 11.30 (int. Drzewiany)

5. Od wtorku do piątku Msza św. w kościele parafialnym z udziałem wiernych (13 osób) o 16.00 w intencjach zamówionych, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem. Łączmy się duchowo z tymi wydarzeniami liturgicznymi naszej parafii.

6. Osoby chętne do udziału we Mszy świętej:
– w sobotę o 18.00 i na poszczególnych Mszach w niedzielę proszone są o pozostawienie takiej informacji u Pana Grzegorza Chudzińskiego,

– a osoby chętne do uczestnictwa we Mszy św. w tygodniu od wtorku do piątku o 16.00 u Pani Haliny Starczewskiej.

Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia, Wszystkim w codziennych obowiązkach Bóg, niech hojnie błogosławi, a nasi patronowie i Matka Boża Niepokalanie Poczęta wypraszają potrzebne łaski. Módlmy się o jak najszybszą możliwość uczestniczenia fizycznego we wspomnieniu wydarzeń paschalnych uobecnianych w każdej codziennej Eucharystii. Szczęść Boże w świętowaniu i pracy.

Ks. Robert Gromek – proboszcz.