IV Niedziela WIELKIEGO POSTU Ogłoszenia Duszpasterskie – po zmianach 22.03.2020 r.

 1. W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa warto pamiętać o dewizie św. Ignacy Loyoli TAK SIĘ MÓDL, JAKBY WSZYSTKO ZALEŻAŁO OD BOGA I TAK PRACUJ, JAKBY WSZYSTKO ZALEŻAŁO OD CIEBIE. – parafrazując: słuchaj lekarzy i tych co sprawują władzę ALE NIE ZAPOMINAJ, ŻE PANEM WSZYSTKIEGO JEST BÓG.

  O NOWYCH ZMIANACH I ROZPORZĄDZENIACH BISKUPA dotyczących epidemii BĘDĘ INFORMOWAŁ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII.

  Od niedzieli 28.03.2020 (5 Niedzieli Wielkiego Postu) Msze św. PO USTALENIU Z PARAFIANAMI OBECNYMI NA MSZACH W KOŚCIOŁACH FILIAJLNYCH i ze względu na małą liczbę uczestników liturgii niedzielnej na filiach (jest to pozytywne w zaistniałej sytuacji pandemii): Chocimino i Gołogóra zdecydowano by przenieść te Msze do kościoła parafialnego, co pozwoli zwiększyć liczbę Mszy niedzielnych w Żydowie dlatego do ustania pandemii koronawirusa Msze św. według porządku:

  W ŻYDOWIE: o 8.30, 10.00, 11.30

  W DRZEWIANACH: o 13.00

 2. W tym tygodniu Msza św. w Żydowie od wtorku do piątku o godzinie 16.00. Przed Mszą św. w Godzinie Miłosierdzia przed Panem Eucharystycznym błagamy o nawrócenie dla świata i oddalenie koronawirusa. Po adoracji Najświętszego Sakramentu błogosławieństwo. Łączmy się w domach w modlitwie błagalnej. Pamiętajmy o zarządzeniu by podczas nabożeństwa nie było więcej niż 50 osób. Możliwość skorzystania ze spowiedzi przed Mszą św. W sobotę Msza św. o godzinie 18.00.
  We wtorek 24.03. 2020 przypada 11 rocznica śmierci ks. Wiesława Koca – Msza św. w jego intencji o godzinie 16.00 (intencja ks. proboszcza) w kościele parafialnym. W Drzewianach w przyszłą niedzielę o godzinie 13.00 – Msza św. od Parafian z Drzewian.

  Kancelaria czynna: WTOREK od 8.00 do 9.00 i PIĄTEK od 17.00 do 18.00.

 3. Zachęcam do wcześniejszego zamawiania Mszy świętych.
 4. W liturgii tygodnia w środę 25.03 UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.
 5. Pan Dariusz Kasprzycki organizator wyjazd na misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej koło Łobżenicy odwołał wyjazd, osoby które wpłaciły pieniądze na wyjazd proszone są o zgłoszenie się po odbiór wpłat.
 6. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia, Wszystkim w codziennych obowiązkach Bóg, niech hojnie błogosławi, a nasi patronowie i Matka Boża Niepokalanie Poczęta wypraszają potrzebne łaski. Szczęść Boże.

Ks. Robert Gromek – proboszcz

1.Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu epidemicznego, wobec tego nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy instytucji państwowych i religijnych. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.

2. Ks. Biskup Diecezji zarządza: WE WSZYSTKICH MSZACH ŚW. (TAKŻE MSZACH ŚLUBNYCH CZY POGRZEBOWYCH) MOŻE BRAĆ UDZIAŁ MAKSYMALNIE 50 OSÓB (łącznie wewnątrz kościoła i na zewnątrz), włączając w to duchowieństwo parafialne, posługujących w liturgii i uczestników. Przed wejściem do kościoła czy kaplicy należy przeliczyć wiernych i poprosić, aby usiedli od siebie możliwie daleko, zachowując bezpieczną odległość. Odpowiedzialnymi za wykonanie tego zarządzenia są Księża Proboszczowie.

3.Nabożeństwa Wielkiego Postu: NIEDZIELA – GORZKIE Żale, W PIĄTEK – DROGA KRZYŻOWA ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE PROSZĘ ODPRAWIĆ W DOMU. DO ODWOŁANIA NIE BĘDZIE ICH W KOŚCIELE.

4.Przypominam i zachęcam szczególnie osoby starsze i chore do skorzystania z udzielonej dyspensy OD UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. Wobec istniejącego zagrożenia, szczególnie proszę o skorzystanie z niej. Równocześnie zachęcam do łączności duchowej z całą wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

5.W tych trudnych czasach zachęcam do skorzystania przez osoby nie uczestniczące w liturgii do KOMUNII DUCHOWEJ. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.

6.KS. BISKUP DIECEZJI zarządził, że do odwołania JEDYNYM SPOSOBEM KOMUNIKOWANIA WIERNYCH JEST PODAWANIE KOMUNII ŚW. NA RĘKĘ.

7.Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. Proszę uwrażliwić wiernych, że z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić z Hostią na dłoni od szafarza.