OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI Niedziela WIELKIEGO POSTU – PALMOWA – 05.04.2020 r.

W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, Ks. Biskup Diecezji przekazuje wskazania odnośnie sprawowania czynności liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że ten dramatyczny apel „zostań w domu” nie może mieć wyjątków.

2. W związku z wprowadzeniem zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. weszły w życie nowe postanowienia o których informowałem na stronie internetowej parafii. Przypomnę:
– Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania.
– Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach z księżmi naszej diecezji Ks. Bp. zarządził, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.
– Inne informacje umieszczone są we wcześniejszych ogłoszeniach parafialnych.

3. Wraz z wprowadzeniem nowych zasad Msze św. do następnych zmian. Dziś Niedziela Palmowa – Meki Pańskiej, Msze św. w kościele parafialnym o: 08.00; 11.30; 13.00
W Wielkim Tygodniu od wtorku do środy Msza św. o 16.00. Przed Mszą św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z godzinną adoracją i błogosławieństwem Eucharystycznym – łączmy się duchowo jako wspólnota parafialna z Ofiarą naszego Pana ponawianą na ołtarzu naszej parafialnej świątyni i wszystkich świątyniach świata. Wypraszajmy dla nas i całego świata miłosierdzie, łaskę nawrócenia i oddalenie epidemii. Intencje Mszy św. podane w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej parafii.
DO SAKRAMENTY POKUTY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO WCZEŚNIEJSZYM INDYWIDUALNYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM Z KSIĘDZEM. OSOBY CHĘTNE DO PRZYJĘCIA KOMUNII ŚW. OD WTORKU DO ŚRODY PROSZONE SĄ TEŻ O ZGŁOSZENIE SIĘ WCZEŚNIEJSZE – TELEFONICZNE – DO KSIĘDZA.
– W Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym o 19.00. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH. Zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała zostaje przeniesiony na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić będą przez dłuższą chwilę. W tym roku w związku z epidemią nie przygotowuje się specjalnego miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu i nie urządza się procesji na zakończenie liturgii. Po modlitwie po Komunii Najświętszy Sakrament składa się jak zwykle w tabernakulum i przed jego zamknięciem śpiewa się Sław języku tajemnicę. Na zakończenie będzie odśpiewana Suplikację Święty Boże. Po zakończeniu liturgii zostanie
obnażony ołtarz.
Wiernych świeckich zachęcamy, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w ołtarzu adoracji, pomodlili się w gronie rodzinnym, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrójcu.
Wielki Piątek – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ w kościele parafialnym o 19.00. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.
Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej w tym roku gest prostracji jest rozszerzony do całej asysty liturgicznej. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.
Adoracja Krzyża odbędzie się przez przyklęknięcie. Na zakończenie adoracji Krzyża będzie odśpiewana Suplikację Święty Boże.
Do modlitwy powszechnej dołączona będzie specjalna intencję w czasie epidemii. Nie urządzamy Bożego Grobu. W kościołach i kaplicach, z których zaplanowano transmisję internetową, można będzie na ten czas zobaczyć wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament, nakryty białym welonem, ustawiony na mensie ołtarza. Zgodnie z ogólnymi przepisami, należy jednak zadbać o to, aby przez cały czas trwania wystawienia ktoś adorował Najświętszy Sakrament. W naszym kościele adoracja Pana Jezusa w Wielki Piątek w świątyni od 14.30 do 16.00 w Godzinie Miłosierdzia – rozważania drogi krzyżowej i początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Łączmy się w domach duchowo z kościołem paraflialmym gdzie w tym czasie będzie adorowany Jezus Eucharystyczny przez kapłana. Ks. Biskup prosi wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach Krzyż. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez kwadrans), Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcamy więc do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej.

Wielka Sobota nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów na stół. Zamiast tego przed śniadaniem wielkanocnym w domu Ojciec rodziny może pobłogosławić pokarm na stół według dołączonego rytuału – możliwego do pobrania ze strony parafialnej.
W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci. W kościele parafialnym o 15.00 adoracja Pana Jezusa połączona z II dniem nowenny do Miłosierdzia Bożego.
– Wieczorem o godzinie 20.00 rozpoczniemy Liturgię Wigilii Paschalnej – BEZ OBECNOŚCI WIERNYCH W KOŚCIELE. Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, BĘDĄ uruchomione na dłuższą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała). Na początku Wigilii Paschalnej, podczas liturgii światła nie będzie rozpalonego ogniska ani procesji. W płonący obrębie prezbiterium umieszczony zostanie płonący znicz. Liturgię rozpocznie się w prezbiterium. Następnie poświęcony zostanie ogień płonącego znicza, odpalony od niego przygotowany paschał, po czym nastąpi śpiew Orędzia Wielkanocnego (Exsultet).
W czasie liturgii chrzcielnej nastąpi odnowienie przyrzeczenia chrzcielne Ani po Wigilii Paschalnej, ani w niedzielny poranek nie będzie procesji rezurekcyjnej.
– Wierni świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, Ks. Bp. Zachęca, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

– W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA Msze św. jeżeli wszystko będzie na zasadach obecnych odprawiane będą tylko w kościele parafialnym w Żydowie – BEZ UDZIAŁU WIERNYCH i PROCESJI REZUREKCYJNEJ –o godzinie: 8.30; 10.00; 11.30. W II dzień świąt: 8.30; 10.00; 11.30. Gdy będzie możliwość uczestnictwa Wiernych godziny pozostają i miejsce sprawowania też – kościół parafialny w Żydowie.

4. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia, Wszystkim w codziennych obowiązkach Bóg, niech hojnie błogosławi, a nasi patronowie i Matka Boża Niepokalanie Poczęta wypraszają potrzebne łaski. Życzę błogosławionego przeżycia w łączności ze Wspólnotą Kościoła tego Wielkiego Tygodnia tak różnego od tradycyjnych trwających już przeszło 2000 lat Szczytu Liturgii Chrześcijańskiej w tym roku tak odmiennej, módlmy się o jak najszybszą możliwość uczestniczenia fizycznego we wspomnieniu wydarzeń paschalnych uobecnianych w każdej niedzielnej Eucharystii. Szczęść Boże.

 

Ks. Robert Gromek – proboszcz

Pomoc w duchowym i religijnym przeżyciu Niedzieli Palmowej w gronie rodziny, w waszych domowych kościołach – pobierz plik pdf

Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny – pobierz plik pdf

V Niedziela WIELKIEGO POSTU Ogłoszenia Duszpasterskie 29.03.2020 r.

1. W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa warto pamiętać o dewizie św. Ignacy Loyoli
TAK SIĘ MÓDL, JAKBY WSZYSTKO ZALEŻAŁO OD BOGA I TAK PRACUJ, JAKBY WSZYSTKO ZALEŻAŁO OD CIEBIE. – parafrazując: słuchaj lekarzy i tych co sprawują władzę ALE NIE ZAPOMINAJ, ŻE PANEM WSZYSTKIEGO JEST BÓG.
2. W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. weszły w życie nowe postanowienia o których informowałem na
stronie internetowej parafii. Przypomnę:
– Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i
obowiązuje aż do odwołania.
– Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach z księżmi naszej diecezji Ks. Bp. zarządził, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.
– Inne informacje umieszczone są we wcześniejszych ogłoszeniach parafialnych.
3. Wraz z wprowadzeniem nowych zasad Msze św. do następnych zmian w niedzielę odprawiane będą tylko w kościele parafialnym w Żydowie – BEZ UDZIAŁU WIERNYCH – do 11.04.2020 r. włączenie o godzinie: 8.30; 10.00; 11.30; 13.00. W tygodniu od wtorku do piątku o 16.00, w sobotę o 18.00. Przed Mszą św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z godzinną adoracją i błogosławieństwem Eucharystycznym
– łączmy się duchowo jako wspólnota parafialna z Ofiarą naszego Pana ponawianą na ołtarzu naszej parafialnej świątyni i wszystkich świątyniach świata. Wypraszajmy dla nas i całego świata miłosierdzie, łaskę nawrócenia i oddalenie epidemii. Intencje Mszy św. podane w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej parafii.
4. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca – modlimy się na Mszy św. W intencjach wynagradzających za grzechy nasze i całego świata. Odwiedzin chorych w I piątek miesiąca nie będzie ze względu na epidemię. Jeśli jest potrzeba proszę o indywidualne umówienie odwiedzin poprzez telefon.
5. W przyszłą niedzielę – niedziela palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień – nabożeństwa bez udziału wiernych jak zapowiedziano wcześniej w ogłoszeniach.
Informację i zasady celebracji Wielkiego Tygodnia zostaną podane w przyszłą niedzielę ze względu na dynamiczną sytuację związaną z epidemią nie ma możliwości ustalić czego kol wiek z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia, Wszystkim w codziennych obowiązkach Bóg, niech hojnie błogosławi, a nasi patronowie i Matka Boża Niepokalanie Poczęta wypraszają potrzebne łaski. Szczęść Boże.

Ks. Robert Gromek – proboszcz

NOWE Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące sprawowania czynności liturgicznych OD DNIA 26.03.2020 DO 11.04.2020r.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. postanawiam:

I. Dyspensa
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

II. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach
Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.
Msze św. od 26.03 d0 11.04.2020 r. będą sprawowane według ustalonego parafialnego porządku
Mszy św. w naszym kościele parafialnym:
NIEDZIELA TYLKO W ŻYDOWIE O:
8.30
10.00
11.30
13.00

Nie będzie Mszy św. w Chociminie, Gołogórze i Drzewianach.

W tygodniu Msza św. o 16.00 od wtorku do piątku, w sobotę o 18.00 – bez udziału wiernych.
Zamówione intencje Mszy św. zostaną odprawione w dniach umówionych w kościele parafialnym w Żydowie.
Istnieje możliwość indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu podczas dnia nie więcej niż przez 5 osób jednocześnie.
Zachęcamy do modlitwy różańcowej o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń. Jak i do odprawienia Godziny Miłosierdzia – między 15.00 a 16.00 – gdy w kościele parafialnym jest adorowany Najświętszy Sakrament z końcowym błogosławieństwem – łączmy się duchowo.

Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji. Proszę Was, bądźmy razem. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów wszystkich kościołów naszej diecezji, które niech rozbrzmiewają codziennie o godz. 20.30.

III. Sakrament pokuty i pojednania
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem.

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.
W sytuacjach wyjątkowych, będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania dla tych wiernych, którzy o to osobiście poproszą.

PRZYPOMINA SIĘ:
Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator Internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

VIII. Pogrzeb
Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

O NOWYCH ZMIANACH I ROZPORZĄDZENIACH BISKUPA dotyczących epidemii BĘDĘ INFORMOWAŁ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII

Ks. Robert Gromek – proboszcz

IV Niedziela WIELKIEGO POSTU Ogłoszenia Duszpasterskie – po zmianach 22.03.2020 r.

 1. W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa warto pamiętać o dewizie św. Ignacy Loyoli TAK SIĘ MÓDL, JAKBY WSZYSTKO ZALEŻAŁO OD BOGA I TAK PRACUJ, JAKBY WSZYSTKO ZALEŻAŁO OD CIEBIE. – parafrazując: słuchaj lekarzy i tych co sprawują władzę ALE NIE ZAPOMINAJ, ŻE PANEM WSZYSTKIEGO JEST BÓG.

  O NOWYCH ZMIANACH I ROZPORZĄDZENIACH BISKUPA dotyczących epidemii BĘDĘ INFORMOWAŁ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII.

  Od niedzieli 28.03.2020 (5 Niedzieli Wielkiego Postu) Msze św. PO USTALENIU Z PARAFIANAMI OBECNYMI NA MSZACH W KOŚCIOŁACH FILIAJLNYCH i ze względu na małą liczbę uczestników liturgii niedzielnej na filiach (jest to pozytywne w zaistniałej sytuacji pandemii): Chocimino i Gołogóra zdecydowano by przenieść te Msze do kościoła parafialnego, co pozwoli zwiększyć liczbę Mszy niedzielnych w Żydowie dlatego do ustania pandemii koronawirusa Msze św. według porządku:

  W ŻYDOWIE: o 8.30, 10.00, 11.30

  W DRZEWIANACH: o 13.00

 2. W tym tygodniu Msza św. w Żydowie od wtorku do piątku o godzinie 16.00. Przed Mszą św. w Godzinie Miłosierdzia przed Panem Eucharystycznym błagamy o nawrócenie dla świata i oddalenie koronawirusa. Po adoracji Najświętszego Sakramentu błogosławieństwo. Łączmy się w domach w modlitwie błagalnej. Pamiętajmy o zarządzeniu by podczas nabożeństwa nie było więcej niż 50 osób. Możliwość skorzystania ze spowiedzi przed Mszą św. W sobotę Msza św. o godzinie 18.00.
  We wtorek 24.03. 2020 przypada 11 rocznica śmierci ks. Wiesława Koca – Msza św. w jego intencji o godzinie 16.00 (intencja ks. proboszcza) w kościele parafialnym. W Drzewianach w przyszłą niedzielę o godzinie 13.00 – Msza św. od Parafian z Drzewian.

  Kancelaria czynna: WTOREK od 8.00 do 9.00 i PIĄTEK od 17.00 do 18.00.

 3. Zachęcam do wcześniejszego zamawiania Mszy świętych.
 4. W liturgii tygodnia w środę 25.03 UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.
 5. Pan Dariusz Kasprzycki organizator wyjazd na misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej koło Łobżenicy odwołał wyjazd, osoby które wpłaciły pieniądze na wyjazd proszone są o zgłoszenie się po odbiór wpłat.
 6. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia, Wszystkim w codziennych obowiązkach Bóg, niech hojnie błogosławi, a nasi patronowie i Matka Boża Niepokalanie Poczęta wypraszają potrzebne łaski. Szczęść Boże.

Ks. Robert Gromek – proboszcz

1.Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu epidemicznego, wobec tego nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy instytucji państwowych i religijnych. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.

2. Ks. Biskup Diecezji zarządza: WE WSZYSTKICH MSZACH ŚW. (TAKŻE MSZACH ŚLUBNYCH CZY POGRZEBOWYCH) MOŻE BRAĆ UDZIAŁ MAKSYMALNIE 50 OSÓB (łącznie wewnątrz kościoła i na zewnątrz), włączając w to duchowieństwo parafialne, posługujących w liturgii i uczestników. Przed wejściem do kościoła czy kaplicy należy przeliczyć wiernych i poprosić, aby usiedli od siebie możliwie daleko, zachowując bezpieczną odległość. Odpowiedzialnymi za wykonanie tego zarządzenia są Księża Proboszczowie.

3.Nabożeństwa Wielkiego Postu: NIEDZIELA – GORZKIE Żale, W PIĄTEK – DROGA KRZYŻOWA ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE PROSZĘ ODPRAWIĆ W DOMU. DO ODWOŁANIA NIE BĘDZIE ICH W KOŚCIELE.

4.Przypominam i zachęcam szczególnie osoby starsze i chore do skorzystania z udzielonej dyspensy OD UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. Wobec istniejącego zagrożenia, szczególnie proszę o skorzystanie z niej. Równocześnie zachęcam do łączności duchowej z całą wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

5.W tych trudnych czasach zachęcam do skorzystania przez osoby nie uczestniczące w liturgii do KOMUNII DUCHOWEJ. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.

6.KS. BISKUP DIECEZJI zarządził, że do odwołania JEDYNYM SPOSOBEM KOMUNIKOWANIA WIERNYCH JEST PODAWANIE KOMUNII ŚW. NA RĘKĘ.

7.Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. Proszę uwrażliwić wiernych, że z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić z Hostią na dłoni od szafarza.