PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Parafialny zespół synodalny powołany w maju 2017 r. przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

1. Ks. Tomasz Rembelski – Przewodniczący
2. Agnieszka Kaczka – Sekretarz
3. Grzegorz Połubiak
4. Elżbieta Sekuła
5. Marek Mazik
6. Tadeusz Cieślak
7. Elżbieta Minda
8. Mirosława Sominka
9. Janusz Buczkowski

 

Więcej informacji na temat II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

MODLITWA ZA DIECEZJĘ

Biskup Edward Dajczak zalecił odmawianie poniższej modlitwy we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w czasie trwania II Synodu przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię oraz zachęcił również do jej osobistego odmawiania.

Modlitwa za Diecezję

MODLITWA ZA DIECEZJĘ

Panie Boże, dziękujemy Ci
za nasz koszalińsko – kołobrzeski
Kościół. W nim Ciebie wyznajemy
i uwielbiamy.
Daj żywą wiarę i miłość mojej
rodzinie, naszej parafii i całej
diecezji.
Zjednocz wszystkich na
modlitwie i przy
eucharystycznym stole.
Powołuj i umacniaj głoszących
Ewangelię.
Spójrz miłosiernie na chorych,
bezrobotnych i zagubionych
duchowo.
Maryjo, nasza Skrzatuska Pani,
Święci Wojciechu i Maksymilianie,
módlcie się za nami. Amen