POMÓŻMY POGORZELCOM Z KĘPIN!

Gmina Polanów wspólnie z Parafią Żydowo organizuje pomoc dla pogorzelców z Kępin.

W dniu 20 maja 2019r. w wyniku pożaru dwie rodziny zamieszkujące budynek w Kępinach straciły dach nad głową, a ich dobytek uległ   całkowitemu zniszczeniu. Rodziny te, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Ogień strawił nowo wyremontowany dach ich domu, a użytkowane poddasze uległo całkowitemu zniszczeniu.
Poszkodowane osoby pozostają pod opieką Gminy Polanów i Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, jednak wsparcie z ramienia instytucji jest kroplą w morzu potrzeb.
Wskutek wspólnych działań Burmistrza Polanowa, Ks. Proboszcza Parafii Żydowo, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie oraz Caritas Parafii Żydowo  uruchomiono na rzecz osób poszkodowanych rachunek bankowy, na które osoby dobrej woli mogą dokonywać wpłat.

Zatem apelujemy do ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie finansowe dla dotkniętych katastrofą rodzin. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na remont zniszczonego   budynku nr 6 Kępinach.

Rachunek bankowy, na który można wpłacać środki finansowe:
Numer konta: 45 9317 1038 3900 2219 2000 0030
CARITAS PARAFII P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA  NMP W ŻYDOWIE
ŻYDOWO 13, 76-012 ŻYDOWO

z dopiskiem „POGORZELCY KĘPINY

Za okazaną ofiarność i wsparcie z góry dziękujemy.

Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa