VI Niedziela WIELKIEGO POSTU – PALMOWA – 05.04.2020 r.

W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, Ks. Biskup Diecezji przekazuje wskazania odnośnie sprawowania czynności liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że ten dramatyczny apel „zostań w domu” nie może mieć wyjątków.

2. W związku z wprowadzeniem zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. weszły w życie nowe postanowienia o których informowałem na stronie internetowej parafii. Przypomnę:
– Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania.
– Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach z księżmi naszej diecezji Ks. Bp. zarządził, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.
– Inne informacje umieszczone są we wcześniejszych ogłoszeniach parafialnych.

3. Wraz z wprowadzeniem nowych zasad Msze św. do następnych zmian. Dziś Niedziela Palmowa – Meki Pańskiej, Msze św. w kościele parafialnym o: 08.00; 11.30; 13.00
W Wielkim Tygodniu od wtorku do środy Msza św. o 16.00. Przed Mszą św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z godzinną adoracją i błogosławieństwem Eucharystycznym – łączmy się duchowo jako wspólnota parafialna z Ofiarą naszego Pana ponawianą na ołtarzu naszej parafialnej świątyni i wszystkich świątyniach świata. Wypraszajmy dla nas i całego świata miłosierdzie, łaskę nawrócenia i oddalenie epidemii. Intencje Mszy św. podane w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej parafii.
DO SAKRAMENTY POKUTY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO WCZEŚNIEJSZYM INDYWIDUALNYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM Z KSIĘDZEM. OSOBY CHĘTNE DO PRZYJĘCIA KOMUNII ŚW. OD WTORKU DO ŚRODY PROSZONE SĄ TEŻ O ZGŁOSZENIE SIĘ WCZEŚNIEJSZE – TELEFONICZNE – DO KSIĘDZA.
– W Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym o 19.00. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH. Zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała zostaje przeniesiony na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić będą przez dłuższą chwilę. W tym roku w związku z epidemią nie przygotowuje się specjalnego miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu i nie urządza się procesji na zakończenie liturgii. Po modlitwie po Komunii Najświętszy Sakrament składa się jak zwykle w tabernakulum i przed jego zamknięciem śpiewa się Sław języku tajemnicę. Na zakończenie będzie odśpiewana Suplikację Święty Boże. Po zakończeniu liturgii zostanie
obnażony ołtarz.
Wiernych świeckich zachęcamy, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w ołtarzu adoracji, pomodlili się w gronie rodzinnym, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrójcu.
Wielki Piątek – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ w kościele parafialnym o 19.00. BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.
Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej w tym roku gest prostracji jest rozszerzony do całej asysty liturgicznej. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.
Adoracja Krzyża odbędzie się przez przyklęknięcie. Na zakończenie adoracji Krzyża będzie odśpiewana Suplikację Święty Boże.
Do modlitwy powszechnej dołączona będzie specjalna intencję w czasie epidemii. Nie urządzamy Bożego Grobu. W kościołach i kaplicach, z których zaplanowano transmisję internetową, można będzie na ten czas zobaczyć wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament, nakryty białym welonem, ustawiony na mensie ołtarza. Zgodnie z ogólnymi przepisami, należy jednak zadbać o to, aby przez cały czas trwania wystawienia ktoś adorował Najświętszy Sakrament. W naszym kościele adoracja Pana Jezusa w Wielki Piątek w świątyni od 14.30 do 16.00 w Godzinie Miłosierdzia – rozważania drogi krzyżowej i początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Łączmy się w domach duchowo z kościołem paraflialmym gdzie w tym czasie będzie adorowany Jezus Eucharystyczny przez kapłana. Ks. Biskup prosi wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach Krzyż. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez kwadrans), Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcamy więc do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej.

Wielka Sobota nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów na stół. Zamiast tego przed śniadaniem wielkanocnym w domu Ojciec rodziny może pobłogosławić pokarm na stół według dołączonego rytuału – możliwego do pobrania ze strony parafialnej.
W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci. W kościele parafialnym o 15.00 adoracja Pana Jezusa połączona z II dniem nowenny do Miłosierdzia Bożego.
– Wieczorem o godzinie 20.00 rozpoczniemy Liturgię Wigilii Paschalnej – BEZ OBECNOŚCI WIERNYCH W KOŚCIELE. Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, BĘDĄ uruchomione na dłuższą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała). Na początku Wigilii Paschalnej, podczas liturgii światła nie będzie rozpalonego ogniska ani procesji. W płonący obrębie prezbiterium umieszczony zostanie płonący znicz. Liturgię rozpocznie się w prezbiterium. Następnie poświęcony zostanie ogień płonącego znicza, odpalony od niego przygotowany paschał, po czym nastąpi śpiew Orędzia Wielkanocnego (Exsultet).
W czasie liturgii chrzcielnej nastąpi odnowienie przyrzeczenia chrzcielne Ani po Wigilii Paschalnej, ani w niedzielny poranek nie będzie procesji rezurekcyjnej.
– Wierni świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, Ks. Bp. Zachęca, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

– W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA Msze św. jeżeli wszystko będzie na zasadach obecnych odprawiane będą tylko w kościele parafialnym w Żydowie – BEZ UDZIAŁU WIERNYCH i PROCESJI REZUREKCYJNEJ –o godzinie: 8.30; 10.00; 11.30. W II dzień świąt: 8.30; 10.00; 11.30. Gdy będzie możliwość uczestnictwa Wiernych godziny pozostają i miejsce sprawowania też – kościół parafialny w Żydowie.

4. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia, Wszystkim w codziennych obowiązkach Bóg, niech hojnie błogosławi, a nasi patronowie i Matka Boża Niepokalanie Poczęta wypraszają potrzebne łaski. Życzę błogosławionego przeżycia w łączności ze Wspólnotą Kościoła tego Wielkiego Tygodnia tak różnego od tradycyjnych trwających już przeszło 2000 lat Szczytu Liturgii Chrześcijańskiej w tym roku tak odmiennej, módlmy się o jak najszybszą możliwość uczestniczenia fizycznego we wspomnieniu wydarzeń paschalnych uobecnianych w każdej niedzielnej Eucharystii. Szczęść Boże.

 

Ks. Robert Gromek – proboszcz

Pomoc w duchowym i religijnym przeżyciu Niedzieli Palmowej w gronie rodziny, w waszych domowych kościołach – pobierz plik pdf

Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny – pobierz plik pdf