Wieczór karnawałowy z seniorami 02.02.2018 r.

W piątek 2 lutego 2018 roku Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie zorganizowała w świetlicy wiejskiej w Gołogórze „Wieczór karnawałowy z seniorami”. Było coś dla ducha jak i dla ciała.
Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gołogórze, która została odprawiona w intencji seniorów.
Dla Caritasu to było niezwykłe święto z niezwykłymi osobami.
Niepowtarzalna atmosfera tej uroczystości to nie tylko zasługa organizatora, ale przede wszystkim Was kochani seniorzy i emeryci. Dziękuję Wam za swoją obecność, życzliwość, za Wasz uśmiech i Waszą radość.
Aktywność seniorów w naszym życiu oznacza lepsze Wasze zdrowie i większe poczucie bycia z innymi.
Korzystając z okazji raz jeszcze pragnę w imieniu całego Zespołu Caritas złożyć na ręce proboszcza ks. Tomasza Rembelskiego Bóg zapłać za odprawioną mszę świętą w intencji naszych seniorów oraz za udzielenie dyspensy. Jednocześnie dziękujemy proboszczowi, że zaszczycił nas swoją obecnością.
Pragnę również z całego serca podziękować wszystkim sponsorom oraz ofiarodawcom za wszelką pomoc w organizację tego projektu a wsparli nas:
1. Pani Irena Leś – catering
2. Pan Grzegorz Lipski – Burmistrz Polanowa – udostępnienie sali
3. Państwo Marzena i Mariusz Dwulitowie – transport
4. Pan Andrzej Biedulski, Pan Andrzej Nowak, Pan Jarosław Biedulski – oprawa muzyczna
5. Pan Jerzy Stec, Pani Elżbieta Majcher – Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Żydowie – użyczenie sprzętu
6. Pan Aleksander Andrzejewski – sponsor medialny
7. Pan Jerzy Landowski – wszelka pomoc w organizacji wieczoru
Dziękuję również wszystkim osobom, które upiekły ciasta oraz ufundowały inne niezbędne produkty na wieczór tj. Mariola Ambroziak, Barbara Stasiłowicz, Krystyna Kaczka, Teresa Kusz, Monika Rosiak, Henryka Siudy, Borsuk Krystyna, Ciekańska Marta, Galicka Magda, Krysiak Krystyna, Długołęcka Anetta, Olszowy Małgorzata, Zenona Bruska, Teresa Krysiak, Mirosława Kołodziejczyk, Elżbieta Pilarska, Maria Julian Galkowie, Andrzej Andrzejewski, Krystyna Olszowy

Z głębi serca wyrażam Wam wdzięczność za hojność, dobroć oraz chęci niesienia pomocy i dzielenia się z innymi.
Bóg zapłać
Prezes Caritas Parafii Żydowo
Damian Krysiak