NOWE Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące sprawowania czynności liturgicznych OD DNIA 26.03.2020 DO 11.04.2020r.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. postanawiam:

I. Dyspensa
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

II. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach
Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.
Msze św. od 26.03 d0 11.04.2020 r. będą sprawowane według ustalonego parafialnego porządku
Mszy św. w naszym kościele parafialnym:
NIEDZIELA TYLKO W ŻYDOWIE O:
8.30
10.00
11.30
13.00

Nie będzie Mszy św. w Chociminie, Gołogórze i Drzewianach.

W tygodniu Msza św. o 16.00 od wtorku do piątku, w sobotę o 18.00 – bez udziału wiernych.
Zamówione intencje Mszy św. zostaną odprawione w dniach umówionych w kościele parafialnym w Żydowie.
Istnieje możliwość indywidualnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu podczas dnia nie więcej niż przez 5 osób jednocześnie.
Zachęcamy do modlitwy różańcowej o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń. Jak i do odprawienia Godziny Miłosierdzia – między 15.00 a 16.00 – gdy w kościele parafialnym jest adorowany Najświętszy Sakrament z końcowym błogosławieństwem – łączmy się duchowo.

Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji. Proszę Was, bądźmy razem. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów wszystkich kościołów naszej diecezji, które niech rozbrzmiewają codziennie o godz. 20.30.

III. Sakrament pokuty i pojednania
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem.

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.
W sytuacjach wyjątkowych, będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania dla tych wiernych, którzy o to osobiście poproszą.

PRZYPOMINA SIĘ:
Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator Internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

VIII. Pogrzeb
Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

O NOWYCH ZMIANACH I ROZPORZĄDZENIACH BISKUPA dotyczących epidemii BĘDĘ INFORMOWAŁ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII

Ks. Robert Gromek – proboszcz